آقای دکتر خبر نداشت دزد به خانه‌اش زده | پشیمانی تازه‌داماد از سرکردگی باند سرقت | نقش مأمور پلیس به من حس برتری و قدرت می‌داد

آقای‌ دکتر وقتی پشت تلفن شنید «دزدانی که به خانه شما دستبرد زده‌اند، ‌دستگیر شده‌اند، لطفا برای تحویل اموالتان به اداره پلیس مراجعه کنید»، شوکه شد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید