آموزش سودوکو با جایزه + فیلم

برای اینکه با سودوکو بیشتر آشنا شده و با منطق آن را حل کنید، کافی است فیلم زیر را ببینید. ناصرفروندیان، استاد حل سودوکو شیوه های صحیح را آموزش می دهد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید