آنها آدم‌خوار نیستند!

اقوام بدوی آن‌قدر موجودات عجیب و غیرقابل دسترسی هستند که هربار با کشف شدن‌شان نظریه‌های جدیدی رو می‌شود و گروه‌های مختلف تحقیقاتی و انسان‌شناسی وقت پیدا می‌کنند تا حرف‌های جدید و نظریه‌های خاص‌شان را به بوته‌ی آزمایش بگذارند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید