آهن‌ ربا در اسباب‌بازی خطر دارد

برای انتخاب اسباب‌بازی حواستان باید به خیلی چیزها باشد. محققان درباره آهن‌رباهای کوچک و قوی در اجزای اسباب‌بازی کودکان گفته‌اند: «ممکن است بچه‌های کوچک این آهن‌رباها را ببلعند، آهن‌رباها در روده به هم بچسبند و باعث بسته شدن راه آن و حتی سوراخ شدنش شوند.»مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید