اتاق عملیات مشترک در جبهه مقاومت | حمله حماس سناریوی سینمایی داشت

حمله برق آسای نیروهای حماس به اراضی اشغالی توسط رژیم صهیونیستی در روز شنبه نه فقط در حوزه طراحی منحصر به فرد و الهام بخش بود بلکه باعث شکل گیری یک خط مشترک عملیاتی در محور مقاومت شده است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید