اختصاص اراضی مازاد صندوق بازنشستگی برای ساخت مسکن بازنشستگان

صندوق بازنشستگی کشوری متعهد شد اراضی و املاک تحت مالکیت خود که قابلیت ساخت و ساز دارد را برای احداث مسکن بازنشستگان کشوری و لشکری معرفی کند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید