از العماره عراق تا عبدالعظیم شهری ری

حرمش بروبیایی دارد؛ مشتاقان آن حضرت از همه جا برای زیارتش می‌آیند. جلوی آستانش، همه منصب و مقام‌های رنگارنگشان را جا می‌گذارند و پا برهنه، ساده و بی‌تکلف به پابوسش می‌روند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید