اظهارات مهم قالیباف؛ از نگاه سوپر انقلابی ها به حاج قاسم تا فوت مهسا امینی و آنچه به پلیس گفت | با حاج قاسم می گفتیم اگر جنگ دیگری اتفاق بیفتد…

رئیس مجلس گفت: هیچ زمانی کمبودها شهید سلیمانی را از انجام وظیفه‌اش باز نداشت، او اعتقاد راسخ به وعده الهی داشت. این باور و نگاه، شهید سلیمانی را به این جایگاه در میان مردم رساند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید