اظهار نظر دبیر کل سازمان همکاری شانگهای درباره عضویت ایران

دبیر کل سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد: عضویت ایران در این سازمان محتوای کاربردی جدیدی به زمینه‌های مختلف همکاری اعضای این سازمان با یکدیگر خواهد داد و افق‌های گسترده‌ای را خواهد گشود.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید