اعترافات عوامل شهادت مولوی ریگی | ارتباط عوامل ترور با یک کشور عربی

روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان سیستان وبلوچستان از اارتباط عوامل ترور مولوی ریگی با یکی از کشورهای عربی خبر داد و اعلام کرد: این تیم قصد داشتند بعد از فروکش نمودن فضای ناشی از شهادت مولوی اقدام به ترور فرد دیگری نمایند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید