افتتاح پروژه‌ای که زیر خاک مدفون شده بود

تا به یک تهرانی بگی ورودی جنوب غرب تهران یاد جاده ساوه، تریلی و کامیون های سنگین و ترافیک سرسام آور میافته فضا وقتی وهم آورتر میشد که به محدوده بازار آهن شادآباد نزدیک میشیمقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید