افشاگری مدیرعامل دخانیات درباره شرکت‌های چندملیتی در ایران | ثروت تولیدشده از صنعت سیگار توسط دو کمپانی انگلیسی و آمریکایی به جیب چه کسانی می‌رود؟

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با انتقاد از تولید و فروش سیگار از سوی دو شرکت خارجی، از اتحاد شرکت‌های استعماری برای هدف گرفتن سلامت جامعه ایرانی پرده برداشت.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید