اقدام عجیب شورای شهر شیراز برای حل کمبود ذخایر خونی | ایجاد ایستگاه اهدای خون در محلات محروم

شورای شهر شیراز برای رفع کمبود ذخایر خونی در این شهر اقدام به ایجاد ایستگاه دریافت خون در محلات محروم این شهر از جمله محله دهپیاله کرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید