امکان وثیقه گذاری سهام عدالت برای دریافت وام فراهم شد؟

اگرچه حدود یک سال از راه اندازی سامانه الکترونیک توثیق گذاری سهام گذشته است اما همچنان سئوالات و ابهامات زیادی در خصوص فراگیری این طرح در سیستم بانکی کشور وجود دارد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید