انسان‌های ۳۲۰ هزار سال پیش چه می‌پوشیدند؟ | نتیجه جالب یک تحقیق درباره انسان‌های نخستین

آثار برش روی استخوان‌های باستانی نشان می‌دهد که ۳۲۰ هزار سال پیش انسان‌ها چه می‌پوشیدند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید