اهدا کنندگان کلیه در این استان پاداش می‌گیرند

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر گفت: با مصوبه هیأت محترم وزیران به اهداء کنندگان کلیه، پاداش تعلق می‌گیرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید