اگر آزمایش بارداری تان مثبت شود، سریع در این سامانه ثبت می شود | فروش اینترنتی داروهای سقط جنین

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان گفت: کل موارد مثبت حاملگی در سامانه ملی باروری سالم ثبت می‌شود و قابل پیگیری است که مثلا فلان زوج در فلان تاریخ یک آزمایش مثبت حاملگی داشتند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید