اگر سیاتیک دارید این ۸ کار را انجام ندهید

اگر سیاتیک دارید در کنار تمام راهکارهای درمانی که پزشک به شما توصیه می‌کند، کارهایی وجود دارد که باید از آنها اجتناب کنید. وقتی پادرد ندارید خیلی از کارها ممکن است به نظرتان بی‌ضرر بیاید؛ اما با انجام این کارها درد سیاتیک‌تان جرقه خواهد خورد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید