اگر می‌خواهیم فرزندی «شجاع» داشته باشیم اینطور رفتار کنید

آیا تا به حال فکر کرده‌اید اهمیت دادن و توجه ما به ترس‌های مختلف تا چه حد می‌تواند آن‌ها را بزرگ‌تر و حتی به دیگران از جمله فرزندانمان منتقل کند؟ ترس و نگرانی اغلب مادران در هر مرحله از فرزندپروری، صرف نظر از سن فرزندان؛ به آن‌ها انتقال داده می‌شود. بنابراین باید مواجه شد و مقابله کرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید