ایجاد ۱۲۰ هزار فضای پارک خودرو در تهران | موتور متهم اصلی آلودگی هوا | شبکه بزرگراهی تهران کافی است

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه امیدواریم تا پایان سال ۱۲۰ هزار فضای پارک خودرو در تهران فراهم شود، گفت: مروز مردم هم از سلامت خودروی خود در فضاهای پارک اطمینان ندارندمقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید