اینفوگرافی|فهرست خونین جنایت‌های اشغالگران

با نگاهی به تاریخ جنایت‌بار ۷۴سال گذشته رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی می‌بینیم که در این سال‌ها کشتار شهروندان فلسطینی به‌ویژه زنان، کودکان و سالخوردگان، مصادره اموال، اشغال و تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها به‌عنوان بخشی از سیاست‌های ظالمانه، توسعه‌طلبانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی ادامه داشته است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید