اینفوگرافیک | زنان ایرانی سال ۱۴۰۱ چه موفقیت‌هایی کسب کردند؟

زنان به عنوان نیمی از جمعیت نقش بسیار مهمی در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع دارند. این امر بویژه در سال ۱۴۰۱ مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفت و آمار حضور زنان در مشاغل و جایگاه‌های مختلف موید این نکته است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید