این مرغ چهار پا دارد

هراز گاهی می‌شنویم حیواناتی به دنیا آمده‌اند که به خاطر ظاهر عجیبشان به آنها ناقص‌الخلقه یا عجیب‌الخلقه گفته می‌شود؛ البته بیشتر این حیوانات را حیوانات اهلی‌ای که در مزرعه‌ها زندگی می‌کنند تشکیل می‌دهند. این گزارش سال ۱۳۸۸ در هفته نامه همشهری سرنخ منتشر شده است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید