این مقاطع تحصیلی فردا در تهران غیرحضوری شد

با توجه به تشدید آلودگی هوا و در معرض خطر قرار گرفتن شهروندان، بر اساس مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا مقاطع تحصیلی تهران غیر حضوری شد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید