بازگشت مجلات همشهری | دعوت سردبیر از مدیر قبلی برای حضور در جشن رونمایی

به‌مناسبت از سرگیری انتشار مجله‌های مؤسسه همشهری، جشن رونمایی از مجله‌های دور جدید، برگزار می‌شود.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید