بالا کشیدن زمین دولت با سند جعلی ‌| توضیحات مهم رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ | قصد داشت آن را به قیمت بیش از ۴۰۵ میلیارد ریال به فروش برساند!

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با جعل سند مالکیت یک قطعه زمین دولتی قصد فروش آن را داشت.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید