بالگرد زیبای ایرانی که نمونه داخلی جت رنجر است | تصاویر

بالگرد شاهد ۲۷۸ که از همان پیشران "آلیسون ۲۵۰" مورد استفاده در بل-۲۰۶ جت‌رنجر بهره می برد و به نوعی نمونه‌ داخلی جت‌رنجر محبوب محسوب می شود.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید