باورها و آداب قدیمی اهالی یافت‌آباد هنگام خشکسالی | آش باران و مراسم چمچه خاتون چه بود؟ | خدا خداجون بارون کن

وقتی شغلت کشاورزی و باغداری باشد طبیعی است که دغدغه آب و آبیاری داشته‌باشی و در فصل خشکسالی دستت به آسمان و چشمت منتظر تکه ابری باشد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید