ببینید | احساساتی‎ شدن هادی چوپان بعد از شنیدن سرود ایران ؛ همیشه موهای بدنم سیخ می‌شد

هادی چوپان قهرمان مستر المپیا گفت: همیشه زمانی که یکی از ورزشکاران ایران در مسابقات المپیک قهرمان می‌شد و سرود ایران پخش می‌شد موهای بدنم سیخ می‌شد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید