ببینید | از میوه‌های تنظیم‌ بازاری چه خبر؟ | عرضه سیب قرمز با قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان | تکلیف پرتقال امروز معلوم می شود

امروز قرار بود در میادین میوه‌ وتره‌بار تهران، میوه تنظیم بازاری با نرخ مصوب توزیع شود که هنوز به میادین نرسیده است. توضیحات لشکری، مدیر سازمان تعاون روستایی استان تهران را در این باره ببینید.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید