ببینید | استقبال از پیکر ۳ شهید تازه تفحص شده در اردبیل

آیین استقبال از پیکر مطهر سه شهید تازه تفحص شده امروز در فرودگاه اردبیل برگزار شد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید