ببینید | اعترافات اغتشاشگری که اعدام شد | محسن شکاری: روی چاقویم اسم گذاشته بودم، اسمش دانته بود | وقتی مامور را زدم رفتم مرحله بعد!

روایتی از دستگیری و اعترافات محسن شکاری، محاربی که امروز به دار مجازات آویخته شد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید