ببینید | انتقاد تند از وضعیت لباس زنان در سریال‌های تلویزیون | لباس‌های جلوباز می‌پوشند اما …

کریمی، تولیدکننده محصولات حجاب گفت: در فیلم‌های تلویزیونی از لباس‌های متعارف کمتر استفاده می‌شود. همیشه در سریال‌ها خانمی که مشکل فقر دارد، پوشش چادر دارد. در سریال‌های تلویزیون شاهد لباس‌های جلوباز و بدون دگمه هستیم. با این شرایط نمی‌توانیم تولیدکننده لباس را قانع کرد که لباس متعارف تولید کند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید