ببینید | انجماد جنین روشی جدید برای درمان ناباروری در ایران | جزئیات موفقیت مهم پژوهشگاه رویان

متخصصان پژوهشگاه رویان موفق شدند با داخلی‌سازی دانش فنی انجماد جنین و توسعه آن، به درمان زوج‌های نابارور کمک کنند. در این ویدئو توضیحات معاون درمان پژوهشگاه رویان را ببینید.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید