ببینید | تهدیدها را ساده نگیرید ؛ تهدیدکنندگان را تعقیب و مجازات کنید

رئیس قوه‌ قضاییه گفت: عرصه برای تهدیدکنندگان کسبه، بازاریان و مردم تنگ‌تر می‌شود؛ تهدیدکنندگان شناسایی و مجازات می‌شوند. با ایجاد رعب و وحشت، دروغ پردازی و تحریف مسائل می‌خواهند آتش فتنه‌ای که روشن کرده‌اند خاموش نشود. دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تهدیدکنندگان را شناسایی کنند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید