ببینید | تگرگ و برف غیر طبیعی مردم کویت را میخکوب کرد

مردم کویت که یکی از گرمترین کشورهای جهان به شمار می رود بارش عجیب و غیر طبیعی تگرگ و برف را شاهد بوده اند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید