ببینید | حشرات نوش جان کنید! ؛ تبلیغاتی عجیب از تلویزیون‌های غربی برای خوردن حشرات

در شبکه های تلویزیونی غربی، تبلیغات درباره «حشرات خوراکی» به شدت در حال انجام است و همین منجر به استقبال در مصرف اینگونه غذاها شده است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید