ببینید | حیرت‌ انگیز ؛ شنای سوئدی و حفظ تعادل روی یک طناب نازک | روی هوا معلق ماند!

فردی به طور حیرت انگیز با دو انگشت روی یک ریسمان اقدام به انجام شنا سوئدی کرد و معلق در هوا بود.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید