ببینید | خبر خوش رئیس بانک مرکزی به تهرانی ها | تامین ارز یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورویی برای خرید خودروی برقی

رئیس بانک مرکزی گفت: با درخواست شهرداری تهران برای خرید وسایل حمل و نقل برقی موافقت شد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید