ببینید | خروج ایرانی‌ها برای کارگری به سلیمانیه عراق؟ | ماجرای پارک تعداد زیادی خودرو در یک پارکینگ مریوان

ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که یک نگهبان پارکینگ در شهر مریوان در آن مدعی شده است تعدادی ایرانی خودروهای خود را در آن پارکینگ پارک کرده‌اند و برای کارگری به سلیمانیه عراق رفته‌اند! گفته می‌شود دستمزد کارگر در سلیمانیه روزی یک میلیون تومان است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید