ببینید | درگیری ترسناک مردم با سارقان موبایل | چاقوهایی که در هوا می چرخد

سرقت موبایل در تهران تقریبا به یک امر عادی و روزمره تبدیل شده است، سارقانی که با استفاده از قمه و چاقو دنبال شهروندان می‌افتند و موبایل آنها را وحشیانه می‌دزدند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید