ببینید | ریشه فراخوان‌های زنجیره‌ای برای اعتصاب؛ ماموران را بزنید … | متولیان فراخوان‌ها چه کسانی هستند؟ | سرنوشت کسانی که با فراخوان‌ها همراه شدند

یکی از رسانه‌هایی که به طور جدی برای همه فراخوان ها تلاش می‌کند و مردم را به آشوب و اغتشاش دعوت می‌کند را همه می‌شناسند. کامیون داران و کاسبان از این شاکی هستند که اگر به فراخوان‌ها گوش فرا ندهند، تهدیدهای مختلف می‌شوند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید