ببینید | سربازان صهیونیستی با این سوتی‌ها خودشان را دست مایه تمسخر کاربران فضای مجازی کردند

رژیم صهیونیستی دیروز به تقلید از قسام چند کلیپ از عملیات خود منتشر کرد درحالیکه ۳ سرباز به صورت یک طرفه به دشمن فرضی در یک مدرسه شلیک میکنند و خشاب عوض می‌کنند. این کار سربازان صهیونیست به سوژه کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید