ببینید | سرنوشت تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک | تاکید وزارت خارجه بر آزادی بدون قید و شرط دیپلمات ایرانی

توضیحات کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور درباره موضوع انتقال زندانیان بین ایران و بلژیک در ویدئو ببینید.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید