ببینید | عبداللهیان : سردار سلیمانی از جمله ژنرال هایی بود که توجه ویژه به مسائل دیپلماتیک داشت

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: سردار سلیمانی بدون هماهنگی با دستگاه دیپلماسی با مقامات دیگر کشورها ارتباط برقرار نمی‌کرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید