ببینید | فروش مواد مخدر با تاکسی در تهران | کشف ۶۰ کیلو تریاک در خودروی متهم

یک فروشنده مواد مخدر که تحت پوشش راننده تاکسی در شهر تردد داشت، با عملیات اطلاعاتی پلیس شناسایی و دستگیر شد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید