ببینید | لحظه دلهره‌آور از پورشه سواری در اتوبان‌!

در این ویدئو می‌بینید که رانندگی پورشه پانامرا با سرعت 250 کیلومتر در ساعت در بزرگراه بدون رعایت اصول رانندگی چقدر می‌تواند دردسر ساز باشد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید