ببینید | لحظه هولناک انفجار یک مرکز نظامی در اصفهان | واکنش مردم را ببینید

در یکی از مراکز نظامی وزارت دفاع اصفهان انفجار مهیبی روی داد. ویدئویی از لحظه انفجار ببینید.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید