ببینید | لحظه وحشتناک برخورد قطار با خودرویی که به روی ریل آمد!

راننده خودرویی در روسیه بدون توجه به حرکت قطار از خیابان به مسیرش روی ریل ادامه داد و در همان زمان قطار با سرعت بالا به آن برخورد کرد و ماشین را محکم به جلو هل داد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید