ببینید | لحن متفاوت پوتین در واکنش به تنش واگنر | پاسخ ما به این شورش مسلحانه سخت خواهد بود

پوتین رئیس جمهور روسیه در واکنش به اتفاقات شب گذشته در روستوف گفت: نیروهای مسلح روسیه دستور لازم را دریافت کردند برای خنثی کردن کسانی که شورش مسلحانه را سازماندهی کردند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید